Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει την εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας 2023» στις 3 Μαΐου 2023.

H «Ημέρα Καριέρας» είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς αποτελεί μία μεγάλη συνάντηση τελειόφοιτων και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με εκπροσώπους και στελέχη επιλογής
προσωπικού ελληνικών και διεθνών εταιριών. Σκοπός των «Ημερών Καριέρας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η υποστήριξη νέων ανθρώπων στη σύνδεσή τους με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και η διασύνδεση των επιχειρήσεων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκειμένου να διευκολυνθούν στην αναζήτηση νέων συνεργατών.

Κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Καριέρας 2023» οι απόφοιτοι και φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις δικτύωσης με τους εκπροσώπους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Η “Ημέρα Καριέρας 2023” υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
site-logos