Οι Ημέρες Καριέρας επιστρέφουν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαδικτυακά.

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει
διαδικτυακά την εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας 2022» στις 19 και 20 Μαΐου 2022.

Οι «Ημέρες Καριέρας 2022» (ΗΚ 2022) είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς αποτελεί μία μεγάλη συνάντηση τελειόφοιτων και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με εκπροσώπους και στελέχη επιλογής προσωπικού ελληνικών και διεθνών εταιριών. Σκοπός των ΗΚ 2022 είναι η υποστήριξη νέων ανθρώπων στη σύνδεσή τους με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και η διασύνδεση των επιχειρήσεων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκειμένου να διευκολυνθούν στην αναζήτηση νέων συνεργατών.

Στην εκδήλωση στελέχη επιχειρήσεων και φορέων, πλέον των εταιρικών παρουσιάσεων, θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν θέματα σταδιοδρομίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων με έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τεχνικών και εργαλείων διεκδίκησης θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα λάβουν τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων φοιτητών, αποφοίτων προς αξιοποίησή τους.

Οι “Ημέρες Καριέρας 2022” υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

site-logos

Χορηγοί Επικοινωνίας